Huiseigenaar in Spanje? U bent belastingplichtig  – als resident én als niet-resident.

Volgens de Spaanse wetgeving wordt elk individu dat meer dan 183 in Spanje verblijft beschouwd als fiscaal-ingezetene, waardoor u verplicht bent om in Spanje belasting te betalen over uw gehele inkomen en vermogen wereldwijd. Als huiseigenaar in Spanje, ook al resideert u niet hier, bent u ook verplicht elk jaar belastingaangifte te doen.
Veel buitenlandse huiseigenaren, of zij nu permanent (meer dan 183 dagen) hier wonen of tijdelijk verblijven, betalen geen belasting in Spanje. Sommigen omdat zij niet op de hoogte zijn van de Spaanse belastingwetgeving, anderen zijn bang dat de belasting die zij zouden moeten betalen erg hoog zal zijn. Wat ook de reden is, het is belangrijk om er nota van te nemen dat het negeren van de wet geen excuus meer mag zijn. Als huiseigenaar in Spanje bent u hoe dan ook verplicht jaarlijks aangifte te doen en de verschuldigde belasting te betalen.
De Spaanse fiscus had tot voor kort geen controle over deze belangrijke groep buitenlandse huiseigenaren en residenten. Echter, door de financiële crisis werd de Spaanse overheid genoodzaakt om een strengere controle te gaan uitvoeren om zich ervan te gewissen dat  de verschuldigde belasting daadwerkelijk betald wordt.
Inkomstenbelasting resident
Bent u buitenlander en verblijft u permanent in Spanje (meer dan 183 dagen tussen 1/1/2015 en 31/12/2015), dan beschouwt de Spaanse overheid u als fiscaal-resident.
Daarom raden wij u ten zeerste aan om uw belastingaangifte over het fiscaal jaar 2015 te doen in de maanden mei en juni 2016.
Als fiscaal-resident heeft u de volgende voordelen:

  • Door aan de Spaanse overheid te bevestigen dat u uw belastingverplichtingen nakomt vermijdt u mogelijke problemen of boetes.
  • U heeft het recht om gratis gebruik te maken van het Spaanse ziekenfondssysteem.
  • U vermijdt het automatisch afhouden van 3% van de verkoopwaarde van het onroerend goed bij de verkoop van een huis. Dit gebeurt indien u als buitenlander uw huis verkoopt en niet kunt bewijzen dat u fiscaal-resident bent in Spanje.
  • U betaalt minder successierechten.
  • U vermijdt het betalen van de jaarlijkse inkomstenbelasting als niet-resident en huiseigenaar.
  • U heeft het recht om te stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen waardoor u actief kunt deelnemen aan de plaatselijke politiek.

Het is belangrijk om te vermelden dat een grote groep van de buitenlandse residenten in Spanje gepensioneerden zijn met een laag maandelijks inkomen, waardoor men waarschijnlijk erg weinig tot geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Toch is het raadzaam de jaarlijkse aangifte wel te doen, om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde voordelen.


 
Inkomstenbelasting niet-resident
Bent u in het bezit van een (vakantie-)huis en verblijft u minder dan 183 dagen per jaar in Spanje, dan bent u ook verplicht om jaarlijks – voor 31 december – belastingaangifte de doen door middel van het aangifteformulier Modelo 210. Deze belasting wordt gebaseerd op de fiscale waarde van het huis en elke individuele huiseigenaar dient hiervan aangifte te doen. Voor wat betreft het belastingjaar 2015: uiterlijk 31 december 2016 dient de Spaanse fiscus in het bezit te zijn van uw aangifteformulier en de verschuldigde belasting betaald te zijn.
Ter verduidelijking: De Spaanse fiscus gaat ervan uit dat iedereen die profiteert van het hebben van een huis in Spanje gebruik maakt van de infractructuur zoals het wegenet, het vliegveld, openbare werken e.d., ook bij moet dragen aan het Spaanse belastingsysteem. Men heeft een NON RESIDENT TAX DECLARATION  ontwikkeld, genaamd DEEM INCOME TAX.
Ook al ontvangt de eigenaar geen inkomsten/huur van het pand, gaat de wet uit van 1,1 – 2% winst op de kadastrale waarde van het huis (de hoogte van het bedrag hangt af van het feit of deze cadastrale waarde wel of niet aangepast en ge-update is). Het resultaat van deze veronderstelde inkomsten betaalt u voor het genot en de voordelen van het hebben van een tweede huis. Voor inwoners van de Europese gemeenschap, Ijsland en Noorwegen geldt dat er over dit bedrag 20% (van 1/1 t/m 11/7) en 19,5% (van 12/7 t/m 31/12) belasting wordt geheven, voor de overige landen 24%.
Formulier 210
Het jaarlijks berekenen, indienen en betalen van deze DEEM INCOME TAX door middel van Modelo 210 dient men als niet-resident zelf te doen, op het belastingkantoor.
Kortom: als huiseigenaar in Spanje bent u wettelijk verplicht om één van bovengenoemde belastingaangiftes te doen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als resident in mei en juni 2016, als niet-resident voor 31 december 2016. Indien dit niet op tijd gebeurt, riskeert u een boete.
Profesionele hulp
De (Spaans- en Engelstalige) fiscalisten en advocaten van Marbella Solicitors, met meer dan 12 jaar ervaring op dit gebied, willen u graag bij helpen bij het berekenen en indienen van uw belastingaangifte.
Neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek in een van onze kantoren aan de Costa del Sol (Marbella, Málaga, Mánilva, Mijas Costa, Axarquía/Vélez-Málaga en Nerja) via ma**@ma****************.com of telefonisch op (0034) 952 901 225.

Comments are closed.

Follow Us On Instagram

Please check your feed, the data was entered incorrectly.